Seizoen

De indicator ‘seizoen’ doet een uitspraak over het vissen op een soort tijdens zijn paaiseizoen.

Tijdens de paaiperiode planten vissen zich voort. De vrouwtjes zijn tijdens deze periode van het jaar extra kwetsbaar aangezien ze eieren met zich meedragen. Hen opvissen kan dan ook schadelijk zijn voor de toekomst van de populaties. Sommige soorten komen tijdens het paaiseizoen bovendien samen in grote concentraties (mannetjes en vrouwtjes), wat het efficiënter opvissen van grotere hoeveelheden vis mogelijk maakt en het hierboven vermelde effect kan vergroten.

In het kader van een duurzame visserij wordt er in de paaiperiode dus best niet gericht gevist op een vissoort in zijn paaigebied.

Berekening

Om het paaiseizoen te bepalen van de soorten die door de Belgische vissers worden aangeland werd een paaikalender opgesteld. Hiervoor werd beroep gedaan op wetenschappelijke informatie over het paaiseizoen (vb. FishBase en wetenschappelijke literatuur). Hierbij werd rekening gehouden met de visgebieden die door vissers worden bezocht. Op basis van deze paaikalender wordt een VALDUVIS-score tussen 0 (binnen paaiseizoen) en 100 (buiten paaiseizoen) voor de indicator ‘seizoen’ toegekend.

Meer info