Hoe VALDUVIS tot stand kwam

Naar aanleiding van een aantal uitdagingen in de visserij besliste de visserijsector collectief om in te zetten op duurzaam gevangen vis en het verbeteren van het imago van de visserijsector. Men wou problemen zoals overbevissing, teruggooi, bodemberoering en de ecologische impact op het marien milieu aanpakken binnen de Belgische visserijsector. Er bestond anno 2011 echter geen manier om de duurzaamheid te evalueren en op te volgen die bruikbaar was voor de specifieke eigenschappen van de Belgische visserijsector. Om dit aan te pakken werd op 30 augustus 2011 een convenant ondertekend door de Vlaamse overheid, de Rederscentrale, Natuurpunt en het ILVO met de ambitie om een duurzame Belgische visserij te realiseren. De 3 hoofddoelstellingen waren:

  • de transitie naar een duurzame visserij
  • de duurzaamheidskenmerken van de vissersvloot moeten herkend en erkend worden (meetbare resultaten)
  • de betrokken partijen treden naar buiten met de geleverde inspanningen

Uit deze context ontstond  VALDUVIS (Valorisatie van Duurzaam Gevangen Vis), een tool om de sociale, economische en ecologische duurzaamheid van de Belgische visserij te bepalen en op een toegankelijke manier te visualiseren (Kinds A & Sys K, 2015). Aan de hand van 11 indicatoren krijgen belanghebbenden van de visserijsector een beeld van de duurzaamheid en de geleverde inspanningen van de visserijvloot.

De ontwikkeling en implementatie van de VALDUVIS-methodologie gebeurde in een reeks van opeenvolgende projecten.  In VALDUVIS I (2012-2014) werd door ILVO de methodologie ontwikkeld om duurzaamheid te meten en evalueren aan de hand van 11 indicatoren. Vervolgens werd in VALDUVIS II de methode uitgetest in samenwerking met vier pilootvaartuigen (2014-2015). In een volgende fase werd er een online platform ontwikkeld (https://www.valduvis.be/) waar elke reder een eigen account kreeg om zijn persoonlijke scores te kunnen raadplegen (VALDUVIS Go Live! 2016-2017). Tenslotte werd er ingezet op de ontwikkeling van een markttoepassing gebaseerd op het VALDUVIS-systeem. Het algemeen doel was om duurzaamheidsinspanningen van reders te communiceren naar de kopers en zo de marktoegang te vergroten. Hierbij zou deze valorisatie van de geleverde inspanningen reders motiveren om nog meer hun duurzaamheidsinspanningen te leveren. Dit vormde de basis voor het MaViTrans-project (Markterkenning voor een Visserij in Transitie) (2017-2019).

De verschillende rapporten zijn te vinden bij publicaties.