Methodologie

Om een betrouwbaar en wetenschappelijk gestaafd beeld weer te geven van de duurzaamheid en/of de inspanningen naar verduurzaming van de visserijsector werd informatie uit bestaande duurzaamheidsinitiatieven verzameld. Op basis hiervan werden belangrijke thema’s voor het evalueren van duurzaamheid beschreven en werden voor deze thema’s indicatoren ontworpen waarmee de duurzaamheid binnen de drie pijlers (ecologisch, sociaal, economisch) gemeten en opgevolgd konden worden. Dit proces verliep in samenspraak met de sector in een participatief proces.