Toepassingen van VALDUVIS

De drie toepassingen die vanaf het begin van het VALDUVIS-traject werden vooropgesteld, zijn: VALDUVIS als leerinstrument, als monitoringsinstrument en als vermarktingsinstrument.

De duurzaamheidsinformatie die via de VALDUVIS-tool beschikbaar gemaakt wordt kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden. In zijn huidige vorm biedt VALDUVIS mogelijkheden als een leerinstrument voor vissers, en als monitoringstool voor beleid en onderzoekEr wordt ook onderzocht op welke manier VALDUVIS het best de markt kan informeren over duurzaamheid en verduurzaming.

VALDUVIS als leerinstrument

In de eerste plaats kan VALDUVIS gebruikt worden als ‘leerinstrument’ in discussiegroepen met vissers. Vissers kunnen hun eigen VALDUVIS-duurzaamheidsster op maat laten berekenen en samen met onderzoekers evalueren hoe ze presteren, wat er beter kan en hoe ze dit kunnen doen. Een berekening van de scores per vistrip is essentieel voor het gebruik als leerinstrument.

VALDUVIS als monitoringsinstrument

Als ‘monitoringsinstrument’ is VALDUVIS in staat de verduurzaming van de vloot (of vlootsegmenten of individuele vaartuigen) op te volgen in de tijd. VALDUVIS biedt een omvangrijke en vooral nieuwe bron aan informatie die kan gebruikt worden door visserijorganisaties, beleidsmakers en onderzoekers om nieuwe inzichten te verwerven.

VALDUVIS als vermarktingsinstrument

Belgische consumenten vragen steeds meer naar duurzame producten. Veel supermarkten spelen hierop in door enkel vis aan te kopen voorzien van een duurzaamheidsgarantie (label). De visserijsector kan momenteel echter zijn inspanningen naar duurzaamheid niet aantonen. Gangbare certificeringsprocessen zoals MSC (Marine Stewardship Council) zijn namelijk moeilijk haalbaar voor wegens de hoge kosten verbonden aan de certificering (dit heeft te maken met de veelheid aan vistechnieken en visgronden). Een markttoepassing van VALDUVIS kan mogelijkheden bieden om de duurzaamheidsinspanningen naar de consument toe zichtbaar te maken, en zo (opnieuw) Belgische vis in de supermarkt te brengen.

En verder… VALDUVIS in de Noordzeeregio?

Er is een groot enthousiasme om VALDUVIS verder te implementeren in het buitenland. Naast Belgische vissers en visserijorganisaties hebben enkele Nederlandse en Duitse producentenorganisaties en garnaalvissers interesse getoond om op een gelijkaardige manier duurzaamheid te bepalen en te communiceren.