Financiële stabiliteit

De indicator ‘financiële stabiliteit’ maakt een inschatting van de kans op succes of faling van een onderneming.

Binnen VALDUVIS wordt nagegaan welke rederijen genoeg veerkracht vertonen om zich aan te passen aan nieuwe en veranderende omstandigheden, dit met het oog op een stabiele en ecologisch verantwoorde aanvoer. Het voorspellen van succes of falen van een onderneming staat gelijk aan het evalueren van zijn financiële stabiliteit. Een analyse van het financieel risico moet daarom meegenomen worden. Immers, hoe kleiner het financieel risico, hoe stabieler het inkomen en hoe groter de veerkracht van een bedrijf. De financiële stabiliteit wordt gescoord aan de hand van een model dat de kans op succes of falen voorspelt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een model ontwikkeld onder leiding van Hubert Ooghe, professor aan de Universiteit Gent en de Vlerick Business School: het SIM05-model (Ooghe et al., 2012).

Berekening

In het SIM05-model bepaalden financiële experten acht indicatoren: bruto toegevoegde waarde/personeelskosten, netto rentabiliteit van de bedrijfsactiva voor belastingen, netto rentabiliteit van het eigen vermogen na belastingen, graad van zelffinanciering, graad van financiële onafhankelijkheid, korte termijn financiële schuldgraad, dekking van het vreemd vermogen door de cashflow en de netto kasratio. Op basis van deze acht financiële variabelen wordt een FiTo-score berekend. Hoe hoger de score, hoe sterker de financiële toestand van de onderneming.

Meer info: