Visbestand

De indicator ‘visbestand’ doet een uitspraak over de gezondheid van een bepaald visbestand.

‘Stock status’ of visbestand is een thema dat vrijwel in alle beoordelingssystemen voor duurzaam gevangen vis in rekening wordt gebracht. De meeste systemen beoordelen de staat van een visbestand echter meestal via indeling in een rode, oranje of groene klasse. Om een meer genuanceerd beeld te kunnen geven aan de hand van een 0 t.e.m. 100-scoring, ontwikkelde het ILVO een nieuwe indicator.

Berekening

In de EU werd ICES (The International Council for the Exploration of the Sea) aangesteld om de Europese visbestanden op te volgen en adviezen te verlenen. Het zijn deze ICES-adviezen die aan de basis liggen voor de berekening van de VALDUVIS-score tussen 0 en 100.
ICES geeft adviezen volgens 6 verschillende categorieën naargelang de databeschikbaarheid. Voor de stocks die door de Belgische vissers worden bevist, zijn vooral categorie 1 t.e.m. 3 van belang. Voor alle datacategorieën ontwikkelde het ILVO een formule om de VALDUVIS-score te berekenen. Naargelang de databeschikbaarheid, worden de visserijsterfte, de paaibiomassa en de rekrutering meegenomen als parameters in deze formules. Soorten die geen advies krijgen van ICES hebben geen invloed op de totale score.

ICES herziet haar adviezen jaarlijks. Het is dan ook noodzakelijk om de VALDUVIS-scores voor de indicator ‘visbestand’ jaarlijks te updaten.

Meer info: