Verloning

! Deze indicator wordt binnenkort herzienDe indicator ‘verloning’ doet een uitspraak over het gemiddeld loon per bemanningslid.

Verloning van de bemanning is een belangrijk aspect van sociale en economische duurzaamheid. Het verbaast dan ook niet dat dit voldoende aandacht krijgt in de literatuur en naar voor kwam tijdens de multistakeholderprocessen (MSP) in de beginfase van VALDUVIS in 2014. De indicator “Verloning” werd onder de sociale pijler geplaatst. Er wordt immers getracht om aan te tonen hoeveel een reder bijdraagt aan de sociale duurzaamheid van de visserijsector en de maatschappij in haar geheel. Het betalen van een eerlijk en voldoende hoog loon is een belangrijk onderdeel hiervan. Een voldoende hoog loon zorgt ervoor dat de bemanning gemotiveerd is om te blijven werken in de sector en trekt nieuwe kandidaat-vissers aan. Dit loon bepaalt ook de koopkracht en de deelname van de visser aan het sociale leven. Deze aspecten zijn belangrijk voor het zelfrespect van de visser, maar slaan ook een brug tussen de visserijsector en de maatschappij als geheel.

Het is echter wel zo dat het Belgisch systeem voor verloning in de zeevisserij wellicht erg gereguleerd is in vergelijking met systemen in andere landen. De zeevisser wordt sinds de wet op de arbeidsovereenkomst in de zeevisserij van 2003 (van kracht sinds 2005) beter beschermd. Een bemanningslid heeft hierdoor recht op een “variabel loon gelijk aan een procentueel aandeel in de totale bruto-opbrengst van de tijdens de zeereis gerealiseerde vangst”. Verder mag dit loon niet lager zijn dan een gewaarborgd minimumdagloon, vermenigvuldigd met het aantal dagen van de zeereis. Hoeveel dit minimumdagloon bedraagt, moet vastgelegd worden in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO).

Hierdoor heeft de reder weinig invloed op de lonen van zijn bemanning en zou de volledige vloot gelijkaardig moeten scoren voor deze indicator. Er wordt verwacht dat deze hoog zal zijn. In vergelijking met andere landen in de EU verdient de Belgische bemanning goed.

Berekening

Momenteel wordt deze indicator berekent als het gemiddeld loon per bemanningslid. Deze indicator wordt echter binnenkort herzien. De reder heeft uiteindelijk weinig invloed op de lonen van zijn bemanning. De volledige vloot zou daarom een gelijkaardige score moeten hebben. In vergelijking met andere landen in de EU verdienen de bemanning goed en dit mogen we zeker meenemen.

Meer info: