Inspanningen duurzame visserij

De indicator ‘inspanningen duurzame visserij’ weerspiegelt de extra aanpassingen die een reder doorvoert om zijn activiteit ecologisch te verduurzamen.

De indicator ‘inspanningen duurzame visserij’ is in het leven geroepen om alle inspanningen die een reder of visser extra doet bovenop deze reeds gemeten door andere ecologische indicatoren, te valoriseren. Deze indicator laat een reder toe zijn score te verbeteren door zijn positief engagement voor het milieu. Het toont dat ze bewust bezig zijn met het milieu en maatregelen treffen om milieuvriendelijker te vissen.

Deze indicator is dus een weerspiegeling van (extra) aanpassingen die een reder doorvoert om zijn activiteit ecologisch te verduurzamen.  Deze lijst bevat zowel technische aanpassingen, acties met betrekking tot afval en participatie.  Het is een combinatie van wettelijk verplichte zaken en aanvullende zaken die de reder op eigen initatief doet. Bij het aantonen dat één van deze acties ondernomen wordt, heeft een reder recht op het  bijhorend aantal punten, waarbij een maximum van 100 punten behaald kan worden.

Berekening

Deze indicator werkt met een checklist. Elk element op de lijst levert een aantal punten op. Is aan alle punten voldaan dan behaalt men de maximale score; is geen enkel punt voldaan dan behaalt men nul. De maximale score bedraagt 100.

Meer info: