Brandstofverbruik

De indicator ‘brandstofverbruik’ geeft de verhouding weer tussen de besomming en het brandstofverbruik per zeereis (€/l) als indicatie voor de brandstofefficiëntieOm een vis vanuit de zee naar de verkoopzaal van de veiling te brengen is er een bepaalde hoeveelheid brandstof nodig: brandstof om tot de vangstplaats te varen en terug, brandstof om de vis te vangen en eventueel ook brandstof om de vis vanuit een buitenlandse haven met gekoelde vrachtwagens naar de Vlaamse visveilingen te brengen. Wanneer in 2002 de brandstofprijs geleidelijk aan begint te stijgen krijgen de rederijen het steeds moeilijker. In 2008 bereikte de gasolieprijs op een paar maanden tijd haar hoogste peil ooit. De brandstofkosten werden steeds groter ten opzichte van de totale kosten. Dit in combinatie met lagere visprijzen betekende een lager omzet en soms verlies. Vandaar dat het belangrijk is om het brandstofverbruik zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Het brandstofverbruik verlagen heeft niet enkel een financiële component, ook het ecosysteem vaart er wel bij. Deze fossiele brandstoffen zijn immers een belangrijke bron van broeikasgasemissie (Suuronen et al., 2012). Met het oog op een economische en ecologisch duurzame visserij, hebben we er dus alle baat bij om het brandstofverbruik zo laag mogelijk te houden.

Berekening

De verhouding van dit brandstofverbruik tot de behaalde besomming bepaalt de waarde van de indicator. Het brandstofverbruik per visreis wordt berekend door gebruik te maken van de vaartuig specifieke brandstoffactor. Deze brandstoffactor geeft het gemiddeld brandstofverbruik weer per zeedag voor een bepaald vaartuig. Deze factor wordt jaarlijks herbekeken op basis van data uit het boekhoudkundig uittreksel, rondgestuurd door de Dienst Zeevisserij naar alle Belgische rederijen. Het aantal zeedagen vermenigvuldigd met deze brandstoffactor geeft een inschatting van het brandstofverbruik van de trip. Indien van toepassing wordt ook het brandstofverbruik van het koeltransport in rekening gebracht. Hiervoor wordt gerekend met een vast brandstofverbruik voor koeltransport van de haven van aanlanding tot de visveiling.

Referenties

Suuronen, P., Chopin, F., Glass, C., Løkkeborg, S., Matsushita, Y., Queirolo, D., Rihan, D., 2012. Low impact and fuel efficient fishing-Looking beyond the horizon. Fish. Res. 119-120, 135–146. doi:10.1016/j.fishres.2011.12.009