Bodemimpact

De indicator ‘bodemimpact’ meet het volume sediment dat verplaatst wordt tijdens het vissen.

We beschouwen de bodemimpact van een vistuig als de fysieke impact van het vistuig op de zeebodem. Merk op dat deze definitie enkel de impact van het vistuig op de abiotische, de niet-levende omgeving, beschouwt. Fysische verstoring is een benadering voor de invloed van de visserijactiviteit op het functioneren van het ecosysteem. We meten dus de impact op een abiotische component (het sediment, de zeebodem) om bij benadering uitspraken te kunnen doen over de impact op de biotische component van het ecosysteem (fauna en flora).

Berekening

De indicator ‘bodemimpact’ meet in principe het volume sediment dat verplaatst wordt door de visserijactiviteit. Dit verplaatst sediment wordt berekend door de penetratiediepte van het vistuig te vermenigvuldigen met de beviste oppervlakte.

! Deze indicator zal herzien worden op basis van de resultaten uit het Europese project Benthis (www.benthis.eu) en Benthis nationaal. 

Meer info: