Dierenwelzijn

! Deze indicator wordt binnenkort herzien op basis van gegevens uit recente studies.

De indicator ‘dierenwelzijn’ weerspiegelt het dierenwelzijn tijdens het volledige vangstproces (vangst, verblijf op het dek, “stunnen” en slachten) op basis van een puntensysteem.


Het thema ‘dierenwelzijn’ is reeds goed ingeburgerd in de landbouwsector en voor het houden van gezelschapsdieren, maar in de visserijsector staat dit thema nog in zijn kinderschoenen. Het welzijn van vissen is onder de aandacht gekomen bij de snelle ontwikkeling van aquacultuur begin jaren ‘90 (Huntingford and Kadri, 2009), maar voor wilde vis werden tot op vandaag geen standaarden ontwikkeld. Tijdens het tweede multistakeholderproces (MSP) van VALDUVIS werd duidelijk dat dit aspect zeker opgenomen moest worden. Vooral vanuit de niet-gouvernementele sector en de retailsector, die zich laat leiden door de vraag van de consument, wordt nadruk gelegd op dit onderwerp.

Los van het ethisch aspect, heeft het zorg dragen voor welzijn een belangrijk voordeel. In andere sectoren is reeds aangetoond dat rekening houden met dierenwelzijn bijdraagt tot een goed imago, wat op zijn beurt weer bijdraagt tot externe sociale duurzaamheid. Erkende duurzaamheidsbeoordelingssystemen als MOTIFS (Meul et al., 2008) en IDEA (Vilain, 2008) namen dit thema op. Ook in het boek ‘Erven van de Toekomst’ (Dessein et al., 2006) wordt dierenwelzijn naar voor geschoven als een belangrijk aspect van (sociale) duurzaamheid. Daarnaast kan het ook bijdragen tot de economische duurzaamheid. Er zijn immers aanwijzingen dat vissen zonder stress een betere vleeskwaliteit vertonen (da Silva Maciel et al., 2014; Mood, 2010).

Berekening

Het welzijn van de vis wordt beoordeeld over het hele vangstproces. Afhankelijk van de vangstmethode en verwerkingspraktijken aan boord wordt m.b.v. een scoringsmatrix een score toegekend.

Meer info: