Een tool om de duurzaamheid van visserijactiviteiten te meten en zichtbaar te maken

VALDUVIS is een tool om de duurzaamheid van de Belgische visserij te meten en zichtbaar te maken. De tool bestaat uit 11 indicatoren (5 ecologische, 3 sociale en 3 economische) die gepresenteerd worden in een ‘duurzaamheidsster’. Via VALDUVIS kunnen de duurzaamheidsgegevens van de Belgische visserijsector eenvoudig weergegeven worden. Dit kan zowel op het niveau van een individueel vaartuig als voor de hele vloot en zowel voor één individuele zeereis als voor verschillende jaren.

De gebruikte indicatoren groeien mee met het voortschrijdend inzicht dat verkregen wordt uit wetenschappelijk onderzoek. Zo worden de indicatoren elke drie jaar geëvalueerd om te verzekeren dat de berekeningswijzen aangepast zijn aan de meest recente ontwikkelingen. De gegevens die deze indicatoren gebruiken zijn afkomstig van verschillende officieel gecontroleerde gegevensbronnen, zoals visreisgegevens uit het elektronisch logboek (vb. type vistuig, vangstlocatie, vangstsamenstelling, etc.), wetenschappelijke visbestandsevaluaties (ICES) en bankgegevens. Door gecontroleerde gegevensstromen te gebruiken als basis voor de indicatoren wordt gestreefd naar een zo juist mogelijke benadering van de duurzaamheid binnen de Belgische visserijsector.

Een reder kan de duurzaamheidster bekijken op een persoonlijk account op deze website (Mijn VALDUVIS). Op de persoonlijke pagina kan de reder de duurzaamheidsscores evalueren en vergelijken met gemiddelde scores van de vloot. VALDUVIS stelt ook onderzoekers, visserijorganisaties en overheden in staat om de verduurzaming van de gehele vloot nauwgezet op te volgen. De duurzaamheidsbeoordelingen werden oorspronkelijk enkel gebruikt om reders individueel te beoordelen, maar momenteel stroomt de informatie ook door naar kopers op de veiling, de handel en de consument.