• De VALDUVIS-tool

  De VALDUVIS-tool biedt een innovatieve manier om de duurzaamheid van een visserij te evalueren aan de hand van officiële data die verkregen worden uit het elektronisch logboek. Via parameters die rechtstreeks uit het logboek komen, worden indicatoren berekend die een genuanceerd beeld geven van de duurzaamheid van een vistrip, een vaartuig of een groep vaartuigen. De resultaten worden gevisualiseerd in een duurzaamheidsster.

  lees meer >
 • Maak kennis met de vissers van VALDUVIS

  Maak kennis met de 5 pioniers die de VALDUVIS-tool in de praktijk hebben uitgetest!

  lees meer >
 • Multimedia

  Het VALDUVIS-filmpje legt in niet meer dan 5 minuten de essentie van VALDUVIS uit. Dit filmpje werd voorgesteld op de VLIZ Young Marine Scientists’ Day 2015 en sleepte de eerste prijs voor “best oral award” in de wacht.

  lees meer >
1/

VALDUVIS

Een tool om de duurzaamheid van visserijactiviteiten te meten en zichtbaar te maken

 

VALDUVIS is een tool om de duurzaamheid van de Vlaamse visserij te meten en zichtbaar te maken. De tool bestaat uit 14 indicatoren (8 ecologische, 3 sociale en 3 economische) die worden gepresenteerd in een ‘duurzaamheidsster’. Aan de hand van visreisgegevens uit het elektronisch logboek (vb. type vistuig, vangstlocatie, vangstsamenstelling, etc.) worden de indicatorscores berekend en wordt een duurzaamheidsster aan de visreis toegekend. 


Zo kan de visser voor elke visreis een ster opvragen, wat hem in staat stelt zijn duurzaamheidsscores te vergelijken tussen visreizen, seizoenen of met andere vissers. VALDUVIS stelt ook onderzoekers, visserijorganisaties en overheden in staat om de verduurzaming van de gehele vloot nauwgezet op te volgen. Momenteel wordt ook onderzocht hoe de duurzaamheidsbeoordelingen de visverwerkende industrie, de handel en de consument kunnen informeren.

Twitter