Rentabiliteit

De indicator ‘rentabiliteit totaal vermogen’ gaat na hoeveel waarde een rederij creëert met het geïnvesteerde kapitaal.

We willen met het thema ‘maatschappelijk economische bijdrage’ duidelijk maken hoeveel economische waarde een reder bijdraagt aan de maatschappij waaraan hij hulpbronnen onttrekt. Een van deze resources is financieel kapitaal (geld) dat geïnvesteerd wordt in de rederij. Vanuit een maatschappelijk oogpunt is het wenselijk om met dit kapitaal zoveel mogelijk waarde te creëren.

Uit de studie van wetenschappelijke literatuur en bestaande duurzaamheidsystemen werd een lijst met mogelijke indicatoren opgesteld. Hieruit werd rendabiliteit totaal der activa geselecteerd als meest geschikte indicator om de economische bijdrage van het financieel kapitaal te vatten.

Berekening

De rendabiliteit totaal der activa is de verhouding van het totaal resultaat tegenover het totale geïnvesteerde vermogen. De rendabiliteit totaal der activa is dan de verhouding tussen het totaal resultaat en het balanstotaal van de activa en kan zowel bruto als netto berekend worden. Via de multistakeholderprocessen werd gekozen om te werken met de brutorentabiliteit. De brutorentabiliteit is dus het brutobedrijfsresultaat vóór niet-kaskosten, vóór financiële kosten en vóór belastingen. De berekening is gebaseerd op formules van de Nationale Bank. De benodigde data zijn afkomstig van neergelegde jaarrekeningen, vrij te raadplegen via de Balanscentrale van de Nationale Bank.

Meer info: