Wat kan VALDUVIS voor mij betekenen?

VALDUVIS is zo ontworpen dat het verschillende doelgroepen van relevante informatie kan voorzien. Hieronder wordt een overzicht gegeven van hoe dit er voor deze verschillende gebruikers kan uitzien. Behoor je zelf tot één van deze groepen en heb je specifieke vragen over wat VALDUVIS voor jou kan betekenen? Neem dan zeker contact met ons op!

Vissers

Vissers kunnen hun duurzaamheidsscores opvragen via de VALDUVIS-berekeningsmodule. Dit kan voor één of meerdere visreizen. Scores kunnen worden weergegeven tegenover zelfgekozen referentiegroepen. Gedetailleerde scores kunnen enkel door de visser zelf worden opgevraagd.

Bovendien zijn vissers op elk moment welkom op het ILVO om samen met de onderzoekers van VALDUVIS de duurzaamheidsbeoordelingen te bespreken. Tijdens deze sessies worden de scores toegelicht en geven de onderzoekers tips over hoe de scores kunnen worden verbeterd. Omgekeerd leren de onderzoekers ook veel van de vissers, bijvoorbeeld over welke maatregelen haalbaar zijn en welke niet. Dit verzekert dat de voorgestelde maatregelen steeds realistisch en haalbaar zijn.

Overheid en onderzoek

Als monitoringsinstrument is VALDUVIS in staat de verduurzaming van de vloot op te volgen in de tijd. VALDUVIS biedt een omvangrijke en vooral nieuwe bron aan informatie die kan gebruikt worden door visserijorganisaties, beleidsmakers en onderzoekers om nieuwe inzichten te verwerven. Hierbij wordt de nadruk gelegd op verduurzaming als een proces, en wordt gekeken naar welke inspanningen kunnen worden verwacht van verschillende vissersprofielen (o.b.v. type vaartuig, motorvermogen, vistechniek, etc.) om de doelstellingen van Vistraject te bereiken.

Markt en consument

VALDUVIS zal in de toekomst ook kunnen gebruikt worden om duurzaamheidsinspanningen van vissers te vertalen naar de markt (en dus naar de consument). Dit kan op verschillende manieren. De meest gangbare manier is om aan de hand van een label de duurzaamheid van een product te benadrukken, zoals bijvoorbeeld MSC het doet. Een alternatief is om de inspanningen van de Vlaamse visserij in haar geheel te benadrukken. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een Fisheries Improvement Project (FIP), gelinkt aan de doelstellingen van Vistraject. Hoe die marktzichtbaarheid er precies moet uitzien, is nog onderwerp van discussie.

Een bijkomende troef is dat VALDUVIS data kan aanleveren aan andere instanties die duurzaamheid beoordelen, zoals MSC. Op deze manier beschikken certificeerders meteen over betrouwbare en gedetailleerde informatie (tijdsreeksen), waardoor de beoordelingskosten aanzienlijk kunnen worden verlaagd.