Veiligheid en gezondheid

De indicator ‘veiligheid en gezondheid’ doet een uitspraak over het aantal veiligheid- en gezondheidsmaatregelen die een rederij toepast op een vaartuig.

Veiligheid aan boord is een erg belangrijk thema dat door een groot aantal stakeholders werd aangehaald in het eerste multi-stakeholderproces (MSP) van het VALDUVIS-project. Een sector kan onmogelijk duurzaam worden beschouwd als de werknemers in onveilige situaties moeten werken. Zeker in de visserijsector, een sector waarin jaarlijks wereldwijd meer dan 20.000 zeevissers omkomen (Rogiers et al., 2012), speelt dit aspect een zeer belangrijke rol.

Niet alleen de directe impact van veiligheid aan boord – het voorkomen van werkgerelateerde ongevallen en ziektes – is belangrijk. De indirecte gevolgen van een veilige werkomgeving zijn minstens even belangrijk voor het bepalen van de sociale duurzaamheid. Het zorgt ervoor dat werknemers zich gerespecteerd voelen, wat bijdraagt tot een betere relatie tussen reder en bemanning en een groter sociaal kapitaal. Dit sociaal kapitaal zorgt voor een gezonde en veerkrachtige gemeenschap.

In andere duurzaamheidbeoordelingssystemen wordt veiligheid ook dikwijls opgenomen, vaak als onderdeel van een grotere indicator ’werkomgeving‘ (Demeyer et al., 2013; Grenz et al., 2011; Vilain, 2008). Hier is ervoor gekozen de indicator apart te scoren vanwege zijn erg groot belang voor de sector.

Berekening

Via een lijst, opgesteld in samenspraak met preventiedeskundigen, wordt deze indicator bepaald. Elke element op de checklist levert één punt op. Is aan alle punten voldaan, dan behaalt men de maximale score, is aan geen enkel punt voldaan, behaalt men nul. Sommige zaken zijn niet van toepassing voor bepaalde vaartuigen. In dat geval worden deze niet meegenomen in de berekening van de score. De score wordt vervolgens geaggregeerd tot een 0 t.e.m. 100-scoring voor veiligheid en gezondheid.

Meer info: