Visserij Verduurzaamt

Vanaf 11 juni 2018 gaan de Belgische visveilingen voor het eerst de factor ‘duurzaamheid’ aangeven op de veilingklok. Via een groen keteken zullen kopers voortaan weten of vaartuigen een minimale duurzaamheidsgrens behaald hebben en of de reder bezig is met een traject om zijn duurzaamheidsscore te verbeteren. De erkenning maakt gebruik van de informatie uit het VALDUVIS-systeem.

De ‘visserij verduurzaamt’-erkenning illustreert welke vaartuigen actief meewerken aan het verduurzamingstraject van de Belgische visserijvloot en wordt enkel toegekend onder bepaalde voorwaarden. Om te kunnen instappen in het project dienen rederijen te voldoen aan een basisnorm én moeten ze een engagementsverklaring onderschrijven dat ze zullen streven naar een hogere score. 

Visserij verduurzaamt is een onderdeel van het MaViTrans-project. Dit project, gefinancierd door het EFMZV, is een samenwerking tussen de Redercentrale en het ILVO.