• De VALDUVIS-tool

  De VALDUVIS-tool biedt een innovatieve manier om de duurzaamheid van een visserij te evalueren aan de hand van officiële data die verkregen worden uit het elektronisch logboek. Via parameters die rechtstreeks uit het logboek komen, worden indicatoren berekend die een genuanceerd beeld geven van de duurzaamheid van een vistrip, een vaartuig of een groep vaartuigen. De resultaten worden gevisualiseerd in een duurzaamheidsster.

  lees meer >
 • Maak kennis met de pioniers van VALDUVIS

  Maak kennis met de 4 pioniers die de VALDUVIS-tool als eerste getest hebben in Valduvis II.

  lees meer >
 • Multimedia

  Het VALDUVIS-filmpje legt in niet meer dan 5 minuten de essentie van VALDUVIS uit. Dit filmpje werd voorgesteld op de VLIZ Young Marine Scientists’ Day 2015 en sleepte de eerste prijs voor “best oral award” in de wacht.

  lees meer >
 • Visserij Verduurzaamt

  Vanaf 11 juni 2018 gaan de Belgische visveilingen voor het eerst de factor 'duurzaamheid' aangeven op de veilingklok. Via een groen kenteken zullen kopers voortaan van elke partij vis weten of er een minimale duurzaamheidsgrens is behaald en of de visser bezig is met een traject om zijn duurzaamheidsscore te verbeteren. De erkenning maakt gebruik van de informatie uit het VALDUVIS-systeem. De 'Visserij Verduurzaamt'-erkenning illustreert welke vaartuigen actief meewerken aan het verduurzamingstraject van de Belgische visserijvloot en wordt enkel toegekend onder bepaalde voorwaarden. Om te kunnen instappen in het project dienen rederijen te voldoen aan een basisnorm én moeten ze een engagementsverklaring onderschrijven dat ze zullen streven naar een hogere score. Visserij verduurzaamt is een onderdeel van het MaViTrans-project. Dit project, gefinancierd door het EFMZV, is een samenwerking tussen de Redercentrale en het ILVO.

  lees meer >
1/

VALDUVIS

Een tool om de duurzaamheid van visserijactiviteiten te meten en zichtbaar te maken

 

VALDUVIS is een tool om de duurzaamheid van de Vlaamse visserij te meten en zichtbaar te maken. De tool bestaat uit 14 indicatoren (8 ecologische, 3 sociale en 3 economische) die worden gepresenteerd in een ‘duurzaamheidsster’. Aan de hand van visreisgegevens uit het elektronisch logboek (vb. type vistuig, vangstlocatie, vangstsamenstelling, etc.) worden de indicatorscores berekend en wordt een duurzaamheidsster aan de visreis toegekend. 


Zo kan de visser voor elke visreis een ster opvragen, wat hem in staat stelt zijn duurzaamheidsscores te vergelijken tussen visreizen, seizoenen of met andere vissers. VALDUVIS stelt ook onderzoekers, visserijorganisaties en overheden in staat om de verduurzaming van de gehele vloot nauwgezet op te volgen. Momenteel wordt ook onderzocht hoe de duurzaamheidsbeoordelingen de visverwerkende industrie, de handel en de consument kunnen informeren.

Twitter